Backend

python
Python

⭐⭐⭐⭐⭐

django
Django

⭐⭐

flask
Flask

⭐⭐⭐⭐

fastapi
FastApi

⭐⭐⭐

go
Go

⭐⭐⭐

gin
Gin

⭐⭐

postgresql
PostgreSQL

⭐⭐⭐⭐

mysql
MySQL

⭐⭐⭐

redis
Redis

⭐⭐⭐

Frontend

hugo
Hugo

⭐⭐⭐⭐⭐

vue
Vue

bootstrap
Bootstrap

⭐⭐⭐

sass
Sass

⭐⭐⭐